fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Tubino

Artikel 1 – Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.
1. Tubino B.V., hierna te noemen Tubino. Het bedrijf Tubino is gevestigd aan Van Woustraat 192 A, 1073 LZ Amsterdam, Nederland. Kvk-nummer: 55768482, BTW-nummer NL85185321B01. Tubino is te bereiken via e-mail op adres Info@tubino.nl, en via telefoonnummer +31 (0) 20 8461260 van di t/m zaterdag 10.00 uur– 18.00 uur.
2. De Consument de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Tubino.
3. Overeenkomst de koopovereenkomst op afstand tussen Tubino en de Consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Of in een ruimte waar consument en Tubino samenkomen.
5. Werkdag een dag, niet zijnde een zaterdag of zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag.
6. Bedenktijd de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn beroepingsrecht.
7. Herroepingsrecht de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
8. Verzendbevestiging. De verklaring van Tubino aan de Consument dat de Overeenkomst tussen Tubino en de Consument tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een e-mail waarin is opgenomen dat het bestelde product door Tubino aan de Consument zal worden verzonden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website, op elk aanbod van
Tubino en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Tubino en de Consument. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De ongeldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van die betreffende overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van)
bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.
2.3 Tubino heeft het recht om de onderhavige algemene voorwaarden te herzien en te veranderen. De Consument is gebonden aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de producten worden besteld.
Artikel 3 – Bevoegdheid tot aankoop en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Om een bestelling te plaatsen dient de Consument zich te registreren op de website van Tubino, het online winkelproces te volgen en het product te bestellen. Naast het online winkelproces bestaat de mogelijkheid de modellen telefonisch te bestellen. Na bestelling en controle ontvangt de Consument een e-mail van Tubino ter bevestiging dat de bestelling is ontvangen (“Orderbevestiging”). Dit betekent niet dat de bestelling is geaccepteerd; de bestelling is een aanbod van de Consument aan Tubino om één of meer producten van Tubino te willen kopen.
3.2 Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door Tubino. Tubino bevestigt een dergelijke acceptatie aan de Consument door een Verzendbevestiging per e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het de bestelling in productie is genomen. Dan komt de Overeenkomst tot stand.
3.3 De site is uitsluitend beschikbaar voor consumenten. Tubino behoudt zich het recht voor om grotere aantallen van een artikel verzonden aan één Consument of postadres te beperken.
3.4 Consumenten dienen hun echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere vereiste gegevens op te geven in het registratieproces. Daarnaast word de Consument bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken. De Consument garandeert alle (betaling)gegevens die bij een bestelling worden verstrekt geldig en correct zijn. Alleen Consumenten in het bezit van een door een bank uitgegeven, geldige en voor Tubino aanvaardbare creditcard of bankrekening kunnen bestellingen plaatsen.
3.5 De bestelling kan zodra deze online, ofwel telefonisch, is geplaatst niet meer worden gewijzigd.
3.6 De Overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op producten waarvan de verzending is bevestigd in de Verzendbevestiging. Tubino is niet gebonden aan de levering van enige andere producten die eventueel deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke Verzendbevestiging. Als Tubino het aanbod niet accepteert en er is al geld afgeschreven van de bankrekening, dan komt er geen Overeenkomst tot stand en wordt het geldbedrag volledig teruggestort.
3.7 Tubino neemt bestellingen die zijn geadresseerd aan postbusadressen niet in behandeling.
3.8 Op het moment dat bij de reguliere controle iets afwijkends of verdachts met betrekking tot de bestelling van de Consument wordt opgemerkt door Tubino, zal Tubino contact opnemen met de Consument om de informatie te controleren.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de service

4.1 Tubino streeft ernaar om de producten die via de website worden gekocht wereldwijd te leveren. Zij behouden zich echter het recht voor om levering naar bepaalde landen of regio’s te weigeren of op te schorten.

Artikel 5 – Beschikbaarheid van producten

5.1 Alle bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten. Tubino heeft geen voorraad van artikelen maar produceert na bestelling van de consument. Tubino streeft ernaar alle benodigde materialen voor de bestelling op voorraad te hebben, doch behoudt Tubino zich het recht voor om de Consument, in het onverhoopte geval van leveringsproblemen of omdat de materialen niet langer op voorraad zijn, te informeren en het geld dat eventueel al is betaald terug te storten.

Artikel 6– Informatie op de website

6.1 Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze website zijn vermeld worden “als zodanig” geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins.
6.2 Tubino kan niet garanderen dat de kleuren op de website exact de kleuren van de stof in werkelijkheid weergeeft. Hoe de kleuren worden weergegeven hangt af van de instellingen van uw computer.

Artikel 7 – Weigering van bestelling door Tubino

7.1 Tubino behoudt zich het recht voor om te allen tijde welk product dan ook van de website te verwijderen en/of materialen of inhoud van deze website te verwijderen of wijzigen. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor de bestelling moet worden geweigerd nadat de Consument een orderbevestiging heeft ontvangen.

Artikel 8 – Levering

8.1 Levering van de producten vindt plaats door verzending van de producten aan de Consument of op een door Tubino te bepalen plaats en tijd door bezitsverschaffing.
8.2 Tubino streeft ernaar om de bestellingen die op werkdagen voor 15:00 uur zijn geplaatst en tevens zijn vermeld in de Verzendbevestiging binnen 5 werkdagen te verzenden. Alle bestellingen die na 15:00 uur worden geplaatst, zullen de volgende dag in behandeling worden genomen. Bestellingen die op vrijdag na 15:00 uur worden geplaatst, zullen de daaropvolgende maandag worden behandeld.
Reden voor vertraging kunnen zijn:
– op maat maken van producten;
– aangepaste producten;
– onvoorziene omstandigheden;
– leveringsgebied.
8.3 Tubino is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door douane of inklaringsprocessen.
8.4 Afhankelijk van de gekozen vervoerder, worden de producten na twee afleverpogingen op een veilige plaats opgeslagen. De vervoerder laat een bericht achter met vermelding waar het pakket is en hoe de Consument de levering kan ophalen. Als de Consument niet op de afgesproken tijd op de leveringslocatie kan zijn, dient hij contact met de betreffende vervoerder op te nemen om een nieuwe afspraak te maken voor levering. Je kan de status van de zending volgen via www. Dhl4you.nl.
8.5 Indien de levertijd om wat voor reden dan ook de 30 dagen overschrijdt, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
8.6 Je aankoop is verzekerd gedurende het transport totdat het bij je is aangekomen. Bij de aflevering van goederen vereisen wij een handtekening, waarmee de verantwoordelijkheid voor de aangekochte goederen op jou wordt overgedragen.

Artikel 9 – Omruilen en herroepingsrecht

9.1 De Consument heeft niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden of het product om te ruilen voor de levering van een van op maat gemaakte producten (couture) en aangepaste producten.
9.2 Een maatwerk artikel kan niet geretourneerd of omgeruild worden omdat het uniek en speciaal voor de consument is gemaakt. Tubino is niet aansprakelijk als de consument haar maten onjuist heeft opgegeven, met als gevolg dat de pasvorm niet goed is. Tubino doet er alles aan om de pasvorm exact aan te laten sluiten bij de door de consument opgegeven taille- heup en lengte maten. Tubino zal dan onderzoeken of het artikel vermaakt kan worden als de consument alsnog de juiste maten heeft opgegeven. De vermaak-en verzendkosten komen dan voor rekening van consument. Wanneer blijkt dat Tubino de maten niet juist uitgevoerd heeft dan zal het artikel gratis vermaakt worden naar de juiste maat. De (retour) verzendkosten zijn voor rekening van Tubino. Heb je hulp of advies nodig stuur een email naar info@Tubino.nl.
9.3 De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Tubino bekend gemaakte vertegenwoordiger.
9.4 De Consument heeft, indien het desbetreffende product op voorraad is, tevens het recht het product binnen dezelfde periode(7 dagen) om te ruilen. Zodra het geretourneerde product is ontvangen en gecontroleerd zal het nieuwe product kosteloos naar de Consument worden verzonden.
9.5 Het recht op ontbinding van de Overeenkomst en van omruilen als genoemd in 9.3 en 9.4 is alleen van toepassing op producten die in dezelfde staat en in dezelfde verpakking als waarin de Consument ze heeft ontvangen worden geretourneerd. De Consument dient dus redelijke zorg te dragen voor het/de producten(en) en de verpakking als dit/deze in zijn bezit is/zijn. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, alle labels er nog aan zitten en het product niet gedragen en/of gewassen is.
9.6 Beschadigde producten kunnen slechts worden geretourneerd indien de artikelen beschadigd bij de Consument zijn afgeleverd of wanneer binnen 5 werkdagen een productiefout aan het licht komt.
9.7 Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument een e-mail te sturen aan Tubino, waarna de Consument een retourformulier zal ontvangen. De Consument dient het retourformulier en tevens ook alle instructies, documenten en verpakkingsmaterialen van de producten te retourneren.
9.8 Tubino zal binnen 30 dagen nadat het product in goede staat retour is ontvangen, het betaalde bedrag (aankoopprijs en verzendkosten) rechtstreeks op de bankrekening van de Consument terugstorten (indien via IDEAL is betaald), danwel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven op de bankrekening van de Consument.

Artikel 10 – Risico- en eigendomsovergang.

10.1 Het risico voor de producten gaat over op moment van levering. Het eigendom van de producten gaat alleen over op de Consument wanneer de volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten.

Artikel 11 – Betalingen

11.1 De prijs van de producten is de prijs die op de website van Tubino staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout. De prijzen op de website zijn inclusief BTW.
11.2 Als er een fout wordt ontdekt in de prijs van een of meerdere producten die de Consument heeft besteld, dan informeert Tubino de Consument zo snel mogelijk en geeft hem/haar de optie om de bestelling te bevestigen tegen de correcte prijs of deze te annuleren.
11.4 Mogelijke invoerrechten, belastingen en douanekosten bij internationale zendingen worden als kosten geheven op het moment dat het pakket het land van bestemming heeft bereikt. Deze kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Consument.
11.5 Prijzen kunnen ten allen tijde veranderen, maar eventuele veranderingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor een Orderbevestiging is verstuurd (met uitzondering van situaties zoals hierboven vermeld).
11.6 Betaling is mogelijk door middel van Credit card, iDEAL, PayPal en bankoverschrijving. Creditcards worden onderworpen aan geldigheidscontroles en toestemming van de verstrekker van de creditcard. Als Tubino niet de gewenste toestemming en/of geen betaling ontvangt, dan is zij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering en komt er geen Overeenkomst tot stand.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en disclaimers

12.1 Tubino sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect op enige wijze ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de Overeenkomst en het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tubino. Meer in het bijzonder aanvaardt Tubino in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken;
– het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
– fouten in software, en;
– het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de website door een derde.
12.2 De aansprakelijkheid in verband met enig product dat via de website is aangeschaft is beperkt tot de aankoopprijs.
12.3 Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van Consumenten niet mag worden uitgesloten, wijst Tubino alle andere garanties van welke aard dan ook af.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

13.1 Elk auteursrecht, alle (handels)namen – en merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de website berusten bij Tubino of haar licentiegevers. De Consument mag dit materiaal alleen gebruiken als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De Consument mag voor zover nodig een kopie maken van een bestelling of van contactgegevens, zoals vermeld op de site.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Tubino is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst als dit is veroorzaakt door gebeurtenissen die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Overmacht situatie.
14.2 Een Overmacht situatie bestaat uit elke handeling, gebeurtenis, uitblijven van een gebeurtenis, weglating of ongeval die of dat redelijkerwijs buiten de controle van Tubino ligt en bestaat in het bijzonder (zonder beperking) uit het volgende:
– stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties;
– binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische acties
– brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of ander natuurlijk onheil
– onmogelijkheid van het gebruik van transport per trein, boot, vliegtuig, wegvoertuig of andere openbare of
particuliere transportmiddelen;
onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken
besluiten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheidswege;
een staking, fout of ongeluk bij een transportbedrijf, postbedrijf of een ander relevant bedrijf.
14.3 De prestaties uit hoofde van een Overeenkomst worden opgeschort voor de periode dat de Overmacht situatie aanhoudt en voor de duur van deze periode is Tubino gerechtigd de tijd voor het leveren van de prestaties te verlengen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Tubino is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlandse wetgeving, en je onderwerpt je onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictiebevoegdheid van Nederland.
© Tubino BV featuring Tubino. Alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Tubino of haar licentiegevers.
Website
© Tubino BV featuring Tubino. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken van derden vermeld of getoond op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Tubino behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, met name overeenkomstig eventuele wetswijzigingen.

Artikel 16 – Koppelingen naar websites van derden

Tubino is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor reclame, producten of andere materialen diensten beschikbaar op externe websites of bronnen, verbonden met een hyperlink aan www.Tubino.nl , noch voor eventuele schade, verlies of ongenoegen veroorzaakt door het gebruik van dergelijke content, producten of diensten afkomstig, het privacybeleid of de content van externe bronnen.

Artikel 17 – Onjuist gebruik

Tubino behoudt zich het recht ten alle je de toegang tot deze website ontzeggen zonder voorafgaande waarschuwing, indien zij naar eigen inzicht en goeddunken vaststellen dat de consument betrokken is bij verboden activiteiten, andere gebruikers onheus bejegent, of Tubino anderszins schade toebrengt, elk besluit daartoe is bindend. Consument draagt zelf risico en verantwoordelijkheid bij gebruik van deze website.

Artikel 18- Overige bepalingen

18.1 Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst altijd bepalend.
18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.